Makers

Station Noord wordt ondersteund door We The North en Fonds Podiumkunsten

Stormvogels

Stormvogels

Theatercollectief Stormvogels bestaat uit Eva Heijnen, Laurien Riha en Ali Zijlstra. Samen willen zij een vorm van theater ontwikkelen die aansluit bij deze tijd, zowel in thematiek als in de manier waarop het verhaal verteld wordt. Hiervoor bestuderen ze vertelvormen die gebruikt worden binnen (nieuwere) media. Voor hun eerste project binnen Station Noord laten zij zich inspireren door de vertelprincipes van videogames.

Projecten

The Utopia Experience

Ondersteund door
Noord Nederlands Toneel
Club Guy & Roni
Jonge Harten
Grand Theatre

In The Utopia Experience wil Stormvogels het publiek bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid in het vormgeven van de toekomst nu er middels techniek steeds meer mogelijk is. Daarbij beroepen ze zich op principes uit videogames en virtual reality en zetten deze principes om in een vorm die werkt in een theatrale setting. Zij willen het publiek onderwerpen aan vragen als: Hoe zien we onze toekomst voor ons? Wat is de rol die we de techniek in ons leven willen geven? En hoe belangrijk vinden we het om zelf verantwoordelijkheid hierin te nemen?

Agenda
7 Nov
- 11 Nov
Noord Nederlands Toneel (Groningen)

ZUHAUSE

ZUHAUSE

ZUHAUSE is het kunstenaarscollectief van vier kunstenaars uit verschillende disciplines: Davey Bakker, Grey Timmers, Mirjam van Dijk en Élénie Wagner. Samen zoeken ze naar een werkwijze waarbinnen verschillende disciplines hand in hand kunnen gaan, elkaar kunnen versterken en inspireren. De steun van Station Noord geeft hen ruimte en tijd om te experimenteren en verschillende samenwerkingen aan te gaan.

Behalve kunstcollectief zijn de kunstenaars van ZUHAUSE ook de drijvende kracht achter een broedplaats, ontmoetingsplek en interdisciplinair platform aan de Martinikerkhof (Groningen).

Projecten

Éliën

Ondersteund door
Grand Theatre
Noord Nederlands Orkest
Jonge Harten
Het Houten Huis
Club Guy & Roni

In het project ÉLIËN zal ZUHAUSE door middel van een drie maanden durende reis door Europa verhalen van misfits over de hele wereld verzamelen. Zo willen ze proberen te begrijpen hoe mensen door middel van afkomst, geslacht of noodlot in een positie van isolement terecht zijn gekomen en de schoonheid van anders zijn zichtbaar maken om de “survival of the misfit” te steunen.

Binnen dit traject hebben alle leden een deelonderzoek voor hun eigen talentontwikkeling. Élénie zal tijdens dit project haar eigen album produceren onder de artiestennaam ÉLIËN. Davey legt het hele proces vast film op voor vlogs en een driedelige documentaire, Grey onderzoekt hoe ‘self-made’ ZUHAUSE kan zijn en schoolt zich om tot technicus, Mirjam houdt zich bezig met de maakbaarheid van een artiest door middel van management, marketing en PR acties. Uiteindelijk brengt de liveshow alle artistieke uitkomsten samen tot een ultiem interdisciplinair geheel dat in januari 2020 in première zal gaan.

Don't Forget to Die

Ondersteund door
Grand Theatre
Club Guy & Roni
Jonge Harten

In ‘Don’t Forget To Die’ toont ZUHAUSE een dystopische wereld waarin de tijd voorbij gaat. Een rauwe interdisciplinaire performance over intens geluk in een beschadigde omgeving, het afdwingen van liefde en de noodzaak om maar iets te betekenen in een doelloos bestaan. Wat als je weet dat je dood gaat, maar bent vergeten te sterven.

Met ‘Don’t Forget to Die’ is ZuHause het onderzoek naar “Survival of the misfits” begonnen, de buitenbeentjes van de maatschappij. Voor dit project zijn ze de samenwerking aangegaan met verschillende internationale performers en hebben met dit debuut hun eigen interdisciplinaire werkwijze onderzocht. Ze hopen in het verdere traject bij Station Noord hun eigen werkwijze en stijl nog verder te kunnen ontwikkelen en de tijd en rust te vinden om met al onze aandacht in nieuwe projecten te duiken.

Agenda
6 Jul
- 8 Jul
Festival der Aa (Schipborg)

Maarten Smit

Maarten Smit

Maarten Smit groeide op in Groningen en studeerde in 2001 af aan Toneelschool Arnhem. Hij was tot 2016 vast onderdeel van het Groningse collectief ‘De Jongens’ en werkt sinds 2011 regelmatig als acteur voor Het Houten Huis. Daarnaast volgde hij verschillende dans- en vechtsport trainingen.

Sinds 2016 werkt Maarten al regelmatig als gastregisseur, een professie waarin hij zich in de komende jaren verder in wil ontwikkelen. Binnen Station Noord onderzoekt Maarten hoe hij, op basis van journalistiek en documentair materiaal, beeldende voorstellingen kan maken. Hiermee wil hij actuele vraagstukken inzichtelijk en bespreekbaar maken. Door dans en fysiek spel te combineren met tekst en muziek, bouwt hij aan een eigen persoonlijke stijl.

Projecten

Blinde vlek

Ondersteund door
Het Houten Huis
Jonge Harten
Noord Nederlands Toneel

‘Blinde Vlek’ is een voorstelling over de invloed van technologie op gedrag en vrijheid, vormgegeven met dans, tekst, muziek en circuselementen. Het is een beeldende poging om jongeren en ouderen kritisch te laten kijken naar de mogelijke gevolgen van de moderne technologie.

In 2017 heeft Maarten een onderzoek gedaan naar het gebruik van de gymzaal als metafoor voor de technologische wereld waar wij in leven. Dit jaar bestaat het onderzoek uit interviews met hackers, beleidsmakers en onderzoekers op het gebied van European Technology Law. Op basis hiervan maakt Maarten het eerste script met dramaturgische begeleiding van het NNT. Samen met het Jonge Harten Festival onderzoekt hij hoe technologie het leven van jongeren beïnvloedt. Het materiaal dat uit het onderzoek voortkomt wordt samen met tekstschrijvers verder ontwikkeld. ‘Blinde Vlek’ wordt in 2019 gemaakt en gespeeld op festivals en scholen.

Uit de klei

Ondersteund door
Het Houten Huis
PeerGrouP
Oerol

‘Uit de Klei’ is een beeldende muziektheatervoorstelling op locatie in een modderpoel. Het gaat over het vinden van je eigenwaarde binnen de (schijnbaar) uitzichtloze situatie van armoede. ‘Uit de Klei’ is een poging om de ellende van leven met weinig geld zichtbaar en voelbaar te maken voor mensen die het niet persoonlijk kennen. Maar ook om troost en kracht te bieden voor mensen die er juist middenin zitten.

Op basis van literatuur en interviews met ervaringsdeskundigen, hulpverleners, beleidsmakers, ontwikkelde Maarten een eerste versie van het script. Samen met vormgevers, een muzikant, een danser en een aantal acteurs heeft hij een eerste stap gezet in de theatrale vormgeving. In samenwerking met Oerol en PeerGrouP ontwikkelt hij een randprogramma om de inhoud van de voorstelling te verdiepen en de impact te vergroten. ‘Uit de Klei’ wordt in 2020 uitgewerkt tot een voorstelling.

The Mad Hatters

The Mad Hatters

Vanuit Station Noord worden niet alleen makers ondersteund, maar ook een groep beginnende creatief producenten. Onder de naam Mad Hatters zitten de jonge producenten Milan van der Zwaan, Amarins Jansma, Joran de Boer, Jaukje van Wonderen en Joachim de Vries regelmatig samen om hun kennis en kunde te vergroten. Door praktijkervaringen te delen en de lokale, nationale en internationale context grondig te onderzoeken, kunnen zij zich ontwikkelen binnen hun vakgebied. Het doel van Mad Hatters is om (nieuwe) makers te ondersteunen en samen met die makers uit te vinden hoe te bewegen in de lokale en (inter)nationale context.

Mad Hatters werken samen met (nieuwe) makers binnen en buiten Groningen, waaronder ook een aantal makers van Station Noord.

Teddy's Last Ride

Teddy's Last Ride

Teddy’s Last Ride noemt zichzelf ook wel een 'internationale club misfits'. Het Groninger collectief bestaat uit dansers, muzikanten en acteurs, die ook de regie en het spel voor hun rekening nemen. Hun manier van werken kenmerkt zich door hun collectieve inzet, onderzoek naar theatrale paradigma's en het zoeken naar risico's. Met hun traject binnen Station Noord krijgen de Teddy’s de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot een onafhankelijk collectief in Groningen.

Projecten

Thirst

Ondersteund door
Noorderzon Performing Arts Festival
Club Guy & Roni
Grand Theatre

Het locatieproject ‘Thirst’ vertrekt vanuit de vraag waar de eigenaardige menselijke eigenschap altijd meer te willen vandaan komt. Een performer wil meer in een omgeving die hem dat nooit zal geven. Elke nieuwe mislukking brengt hem dichterbij de acceptatie van zijn lot. ‘Thirst’ is een absurde, surreële en snelle performance die raakt aan thema’s als hebzucht, eenzaamheid en de constante strijd om niet te verliezen. Maar wat valt er eigenlijk te winnen?

Agenda
20 Jul
- 21 Jul
Welcome to the Village (Leeuwarden)
10 Aug
- 12 Aug
Paradigm Festival (Groningen)

Hendrik Aerts

Hendrik Aerts

Acteur en theatermaker Hendrik Aerts studeerde in 2000 af aan de Arnhemse toneelschool. Vanaf 2017 behoort hij als acteur en regisseur tot het vaste ensemble van het NNT. Ook werd hij in datzelfde jaar ingebracht bij Station Noord. Zijn traject staat in het teken van onderzoek naar het samenbrengen van verschillende disciplines als dans, toneel en muziek, het werken op grote locaties, binnen en buiten, inzicht krijgen in het (internationaal) touren van producties, en uiteindelijk: het opzetten van een eigen praktijk als maker.

Projecten

CHAOS

Ondersteund door
Oerol
Noord Nederlands Orkest
Grand Theatre
Noorderzon Performing Arts Festival

Met ‘CHAOS’ (werktitel) zal Hendrik Aerts zijn interdisciplinaire aanpak nader onderzoeken. De voorstelling wordt een solo voor een danser, begeleid door een ingesproken tekst op muziek. Hendrik zal zich tijdens het maakproces van deze voorstelling onder meer focussen op het verder uitdiepen van zijn artistieke handtekening, mede hierom schrijft Hendrik zelf de tekst voor deze voorstelling. De voorstelling speelt zich af in een ‘after-life’, een plek waar je naartoe gaat net nadat je gestorven bent – een wachtruimte, een doorgang. In de samenwerking met Oerol, en tijdens de schrijfperiode aldaar, wordt uitgezocht welke invloed locatie, ruimte en landschap op deze voorstelling kan hebben.

FAUST™

Ondersteund door
Club Guy & Roni
Noord Nederlands Toneel
Noord Nederlands Orkest
Oerol
Grand Theatre

Hendriks doelen vertalen zich in 2018 in zijn eerste grote project binnen Station Noord: het regisseren van FAUST™ op Oerol. Het wordt een grote voorstelling op locatie, met acteurs, dansers, livemuziek en een tekst geschreven door Peter Verhelst. FAUST™ is een monumentale en sterk beeldende, muzikale voorstelling over de strijd tussen tussen gevoel en verstand. In deze bewerking van Faust is Mefisto een mens met handen, benen, huid en botten om te breken.

Agenda
15 Jun
- 23 Jun
Oerol (Terschelling)

Karel Hermans

Karel Hermans

Karel Hermans is in 2016 afgestudeerd aan de performance opleiding van Toneelacademie Maastricht 2016. Samen met Tatiana Pratley en Aukje Schaafsma vormt hij het collectief Skoft & Skiep. Als “Sattelyt” maakten ze bij Tryater in de afgelopen jaren al tweeproducties met ondersteuning van het Friese gezelschap. Bij Station Noord maakten ze het afgelopen jaar onder begeleiding van Tryater en Jonge Harten de jongerenvoorstelling Skûmbek, die op première ging op het Jonge Harten Festival 2017. Naast gezamenlijke projecten, willen Karel en Aukje zich ook onafhankelijk van elkaar als maker ontwikkelen binnen Station Noord. In 2018 krijgen ze daartoe de kans.

Projecten

Part-Time Paradise

Ondersteund door
Tryater
Oerol
Het Houten Huis
Noord Nederlands Orkest

Kan de camping een plek zijn waar je opnieuw begint als je ook jezelf hebt meegenomen? Dit is de vraag waar theatercollectief SKOFT&SKIEP, bestaande uit Aukje Schaafsma, Karel Hermans en Tatiana Pratley, vanuit vertrekt voor Part-Time Paradise.

Met dit project zet SKOFT&SKIEP de stap naar het maken van een grote locatievoorstelling die in de zomer van 2019/2020 op tournee zal gaan. De groep hoopt met deze productie weer een nieuwe stap te zetten in hun artistieke ontwikkeling door hun unieke werkwijze en beeldtaal te verstevigen en professionaliseren.

De foto is gemaakt door Florian Cats tijdens het vooronderzoek voor Part-Time Paradise op Welcome to the Village festival 2018.

Solo

Ondersteund door
Grand Theatre
Tryater
Oerol
Noord Nederlands Orkest

Waar het Noord Nederlands Orkest normaal gesproken symfonie creëert tussen de musici, focust ‘Solo’ juist op het individu. De musici uit het orkest zijn afkomstig van overal ter wereld en het orkest kent bijna vijftien nationaliteiten en even zoveel talen. Musici uit Japan, Duitsland, Spanje, België, Portugal, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk laten hun instrument deze keer deels staan en vertellen hun persoonlijke verhaal in elk een korte solo, geschreven door drie talentvolle jonge schrijvers en geregisseerd door de theatermakers van Skoft&Skiep.

Het project is in samenwerking met Skoft&Skiep, Station Noord, Oerol, Tryater, De Nieuwe Oost | Wintertuin en Grand Theatre.

Agenda
2 Jun
- 3 Jun
Oranjewoud Festival (Heerenveen)
20 Jun
- 24 Jun
Oerol (Terschelling)
30 Jun Simmerdeis (Smallingerland)
22 Jul Welcome to the Village (Leeuwarden)
30 Aug Noorderzon (Groningen)
8 Sep
- 9 Sep
Admiraliteitsdagen (Dokkum)

Skûmbek

Ondersteund door
Jonge Harten
Tryater
Grand Theatre

De jongerenvoorstelling Skûmbek gaat over de strijd tussen aanpassen of ergens uitbreken. Doe je wat er van jou wordt verwacht of geef je gehoor aan je opwellingen? Wordt het een gezellige chaos of loopt het soms uit op een regelrechte ramp?

Tryater en Theaterfestival Jonge Harten vroegen Karel Hermans en Aukje Schaafsma om een voorstelling te maken voor jongeren. Ze lieten zich inspireren door soapseries, verwachtingspatronen en sociale conventies. Samen met Eva Meijering en Mathieu Wijdeven maken zij een aansprekende en ontregelende voorstelling over de worsteling die elke puber in zijn leven meemaakt: volg ik mijn impulsen of houd ik mezelf in bedwang?

Agenda
30 Oct Theater Sneek (Sneek)
6 Nov De Hege Fonnen (Lemmer)
7 Nov Posthuis Theater (Heerenveen)
13 Nov Sense (Dokkum)
15 Nov
- 23 Nov
Jonge Harten (Groningen)
6 Dec
- 8 Dec
Stadsschouwburg De Harmonie (Leeuwarden)

Aukje Schaafsma

Aukje Schaafsma

Aukje Schaafsma is in 2015 afgestudeerd van de performance opleiding van Toneelacademie Maastricht 2016. Samen met Tatiana Pratley en Karel Hermans vormt zij het collectief Skoft & Skiep. Als “Sattelyt” maakten ze bij Tryater in de afgelopen jaren al tweeproducties met ondersteuning van het Friese gezelschap. Bij Station Noord maakten ze het afgelopen jaar onder begeleiding van Tryater en Jonge Harten de jongerenvoorstelling Skûmbek, die op première ging op het Jonge Harten Festival 2017. Naast gezamenlijke projecten, willen Karel en Aukje zich ook onafhankelijk van elkaar als maker ontwikkelen binnen Station Noord. In 2018 krijgen ze daartoe de kans.

Projecten

Part-Time Paradise

Ondersteund door
Tryater
Oerol
Het Houten Huis
Noord Nederlands Orkest

Kan de camping een plek zijn waar je opnieuw begint als je ook jezelf hebt meegenomen? Dit is de vraag waar theatercollectief SKOFT&SKIEP, bestaande uit Aukje Schaafsma, Karel Hermans en Tatiana Pratley, vanuit vertrekt voor Part-Time Paradise.

Met dit project zet SKOFT&SKIEP de stap naar het maken van een grote locatievoorstelling die in de zomer van 2019/2020 op tournee zal gaan. De groep hoopt met deze productie weer een nieuwe stap te zetten in hun artistieke ontwikkeling door hun unieke werkwijze en beeldtaal te verstevigen en professionaliseren.

De foto is gemaakt door Florian Cats tijdens het vooronderzoek voor Part-Time Paradise op Welcome to the Village festival 2018.

Solo

Ondersteund door
Grand Theatre
Tryater
Oerol
Noord Nederlands Orkest

Waar het Noord Nederlands Orkest normaal gesproken symfonie creëert tussen de musici, focust ‘Solo’ juist op het individu. De musici uit het orkest zijn afkomstig van overal ter wereld en het orkest kent bijna vijftien nationaliteiten en even zoveel talen. Musici uit Japan, Duitsland, Spanje, België, Portugal, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk laten hun instrument deze keer deels staan en vertellen hun persoonlijke verhaal in elk een korte solo, geschreven door drie talentvolle jonge schrijvers en geregisseerd door de theatermakers van Skoft&Skiep.

Het project is in samenwerking met Skoft&Skiep, Station Noord, Oerol, Tryater, De Nieuwe Oost | Wintertuin en Grand Theatre.

Agenda
2 Jun
- 3 Jun
Oranjewoud Festival (Heerenveen)
20 Jun
- 24 Jun
Oerol (Terschelling)
30 Jun Simmerdeis (Smallingerland)
22 Jul Welcome to the Village (Leeuwarden)
30 Aug Noorderzon (Groningen)
8 Sep
- 9 Sep
Admiraliteitsdagen (Dokkum)

Skûmbek

Ondersteund door
Jonge Harten
Tryater
Grand Theatre

De jongerenvoorstelling Skûmbek gaat over de strijd tussen aanpassen of ergens uitbreken. Doe je wat er van jou wordt verwacht of geef je gehoor aan je opwellingen? Wordt het een gezellige chaos of loopt het soms uit op een regelrechte ramp?

Tryater en Theaterfestival Jonge Harten vroegen Karel Hermans en Aukje Schaafsma om een voorstelling te maken voor jongeren. Ze lieten zich inspireren door soapseries, verwachtingspatronen en sociale conventies. Samen met Eva Meijering en Mathieu Wijdeven maken zij een aansprekende en ontregelende voorstelling over de worsteling die elke puber in zijn leven meemaakt: volg ik mijn impulsen of houd ik mezelf in bedwang?

Agenda
30 Oct Theater Sneek (Sneek)
6 Nov De Hege Fonnen (Lemmer)
7 Nov Posthuis Theater (Heerenveen)
13 Nov Sense (Dokkum)
15 Nov
- 23 Nov
Jonge Harten (Groningen)
6 Dec
- 8 Dec
Stadsschouwburg De Harmonie (Leeuwarden)

Veerle van Overloop

Veerle van Overloop

Naast een rijk gevulde en erkende carrière als actrice en dramaturge, heeft Veerle Van Overloop zich de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld als autonoom theatermaker. Haar inspiratie put ze uit wereldse politiek–sociale onderwerpen die een grote impact hebben op het leven van veel mensen. Ze ambieert het maken van hybride interdisciplinaire theatervoorstellingen vertrekkend vanuit een universeel actueel thema, vanuit een realiteit die onze gezamenlijke geschiedenis en verantwoordelijkheid is.

Dit is ook het uitgangspunt voor Veerle’s traject binnen Station Noord, waar ze met One Million People & Me een voorstelling maakt die juist niet plaatsvindt in het theater. De voorstelling wordt een film, een luisterwandeling en een voorstelling ineen.

Projecten

What lies beneath

Ondersteund door
Noord Nederlands Toneel
Club Guy & Roni
Noorderzon Performing Arts Festival
Tryater
Oerol
Grand Theatre

Geïnspireerd door het werk van de Britse documentairemaker Adam Curtis en publicaties van gerenommeerde journalisten zoals Robert Fisk, John Pilger, Seymour Hersch en Lara Pawson, ontwikkelt Veerle van Overloop/ShELFISH tussen nu en eind mei 2019 een nieuw theaterproject ‘What lies beneath’.

Tijdens een reeks onderzoeksperioden exploreert Veerle de cultureel-historische achtergronden en politieke hoofdrolspelers die het doen lijken alsof gewelddadige oplossingen noodzakelijk en onvermijdelijk zijn voor het bestrijden van externe bedreigingen en crisis situaties. De focus van deze research richt zich op onzichtbare leugenpolitiek en verborgen machtsstructuren, die het leven van miljoenen nietsvermoedende mensen beïnvloeden en in gevaar brengen. Dit onderzoek dient als vertrekpunt voor een artistieke samenwerking met enkele jonge, zeer getalenteerde performers zoals de Australische danseres Olympia Kotopoulos en de veelzijdige kunstenaar uit Glasgow Robbie Thomson. Door de versmelting van een urgente, actuele tekst met eigentijdse, ongepolijste dans, muziek en videokunst wordt ‘What lies beneath’ een explosieve en rauwe docu-performance  over de destructieve gevolgen van geheime en verborgen politieke beslissingen in de moderne wereld. Tegelijkertijd wordt het een oproep je te verzetten tegen onwetendheid en blind geloof, een oproep tot ware verzoening vanuit rechtvaardigheid en met behulp van onafhankelijke getuigenis en reflectie.

Agenda
30 May
- 31 May
Grand Theatre

One Million People & Me

Ondersteund door
Grand Theatre
Club Guy & Roni
Noord Nederlands Toneel
Noorderzon Performing Arts Festival
Oerol

‘One Million People & Me’ is een voorstelling in twee delen. Het eerste deel bestaat uit een film en het tweede deel bestaat uit een stadswandeling met audiotour. De beelden en teksten zijn voor een groot deel gebaseerd op twee werken van de Franse schrijver Edouard Levé: ‘Suicide’ en ‘Autoportrait’.

Elk jaar plegen wereldwijd bijna 1 miljoen mensen suïcide; dat is meer dan het totale aantal mensen dat overlijdt als gevolg van moord en oorlog samen. 1 miljoen zelfdoders staat gelijk aan minstens zoveel mensen dat hiermee verder moet leven. Zelfdoding is een confronterend en indringend fenomeen, waar vaak een nog grotere sluier van privacy en geheimzinnigheid omheen ligt dan rond seks. Zelfdoding confronteert ons met de absurditeit van het leven. Deze absurditeit hangt sterk samen met het besef van onze eindigheid en de onvermijdelijke dood. De scheiding tussen individu en diens leven vloeit voort uit het gevoel van absurditeit. Uit de confrontatie tussen het menselijk verlangen naar duidelijkheid en betekenis en de wereld zoals die is. De mens is een kwetsbaar wezen en juist met die kwetsbaarheid weten we ons publiekelijk steeds minder raad.

Agenda
7 Apr Weekend Break Festival (Groningen)
27 Aug
- 31 Aug
Noorderzon (Groningen)
14 Jun
- 23 Jun
Oerol

Mohamed Yusuf Boss

Mohamed Yusuf Boss

Mohamed Yusuf Boss is een autodidact danser choreograaf. In samenwerking met Urban House, Club Guy & Roni en Grand Theatre heeft hij al enkele eerste korte werken gemaakt. Daarnaast doorliep hij een makerstraject van een jaar onder begeleiding van regisseur Ton Brandsen. In zijn traject bij Station Noord krijgt hij de ruimte zijn horizon te verbreden en zich verder te ontwikkelen als maker. Belangrijke ontwikkelingsdoelen voor Mohamed zijn het ontwikkelen van een eigen stijl, leren hoe hij een idee omzet naar een concept en ontdekken waar zijn kracht ligt als maker.

Projecten

City of all together

Ondersteund door
Club Guy & Roni
Loods13
Grand Theatre
Het Houten Huis
Jonge Harten
PeerGrouP
Oerol

‘City of all together’ is een doorlopend onderzoek naar de ingrediënten voor menselijk contact. Wat is er nodig om twee personen echt met elkaar te verbinden? Hoe komen werelden bij elkaar en hoe kan men in elkaars perspectief stappen? Dit onderzoek komt voort uit een onderdeel van SADDEX, een dansvoorstelling die Mohamed maakte voor het festival Urban Sources in 2016. Mohamed heeft intussen al een aantal keer uitkomsten van zijn onderzoek getoond in diverse settings. Dit is echter niet het doel van dit project; het onderzoek en experiment staan centraal.

Agenda
26 Oct Tedx (Groningen)
16 Dec Urban Sources (Groningen)
8 Sep Groninger Museumnacht (Groningen)

Pluk de Dag

Ondersteund door
Loods13
Club Guy & Roni
Grand Theatre
Noord Nederlands Toneel

In de herfstvakantie van 2017 maakte Mohamed de productie ‘Pluk de Dag’, in samenwerking met dertien jongeren en vier andere jonge regisseurs en choreografen. In een week werkten ze met de jongeren toe naar een productie op locatie in een kas in Klazienaveen. Mohamed heeft dit project aangepakt als kans om zijn regieskills verder te ontwikkelen.

Agenda
26 Oct
- 28 Oct
Strijp 8 (Klazienaveen)

Sijas de Groot

Sijas de Groot

Sijas de Groot is afgestudeerd aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en heeft een bachelor of Theatre in Education, Zwolle. De Groot werkte mee aan De Radius van Allardsoog van PeerGrouP en maakte met WERC de voorstelling ‘Circus, Boden & Gas’ voor Noorderzon Performing Arts Festival in 2016. Momenteel werkt De Groot als freelance theaterdocent voor het Noord Nederlands Toneel en VRIJDAG en schrijft hij aan de voorstelling ‘Varend langs het Reitdiep van de Ploeg’.

“Station Noord biedt mij de mogelijkheid me verder te verdiepen in mijn werk als beginnend theatermaker. Binnen mijn traject wil ik mij het komende jaar richten op de stedelijke leefomgeving en zoeken naar vormen die bijdragen aan het opnieuw ervaren van de leefomgeving.”

Projecten

Tussenland

Ondersteund door
Grand Theatre
PeerGrouP
De Noorderlingen
Tryater

Tussenland is een luisterwandeling langs de stadsrand van Groningen. Publiek wandelt langs het grensgebied waar stad en land elkaar ontmoeten. Door te luisteren naar gedachten en beschouwingen leer je op meditatieve manier het grensgebied te ervaren en vragen te stellen. Welke functie heeft het Tussenland? Hoe heeft de omgeving ons als mens gevormd? Welke invloed hebben veranderingen op onze herinneringen? Tussenland is een solitaire luisterwandeling waarin kennis van landschap en stedelijke omgevingen op poëtische wijze wordt verweven met persoonlijke ervaringen en spirituele inzichten. In ruim anderhalf uur dwaal je door middel van een audiotour door de omgeving van Vinkhuizen, de Held en Gravenburg.

“In Tussenland deed ik onderzoek naar het begrip ‘verandering’ in het overgangsgebied van platteland en stad. Als onze leefomgeving continu in verandering is, geldt deze zelfde regel dan ook voor onze identiteit? Als landschap een vloeibaar begrip is, is onze identiteit dan ook vloeibaar?”, zegt De Groot.

Agenda
23 Feb
- 4 Mar
Kerk van Leegkerk (Groningen)
27 Dec
- 4 Jan
Kerk van Leegkerk (Groningen)

Dijanne Italianer

Dijanne Italianer

Info volgt.

Nieuws

Stagiair(e) gezocht!

Station Noord zoektper januari/februari een stagiair(e) ter ondersteuning van de algemeen coördinator en coördinator communicatie voor ongeveer 2 dagen per week. Bekijk de vacature hier. 

Gepost op 01/11/2018