Producenten

Station Noord wordt ondersteund door We The North en Fonds Podiumkunsten

Juul Huitema

Juul Huitema

Juul Huitema (1995) heeft een bachelor Theaterwetenschap (UvA) en een master Arts, Policy and Cultural Entrepreneurship (RUG). Tijdens haar master liep ze stage bij Station Noord en kwam ze in aanraking met het netwerk van makers en podiumkunst organisaties. Na het afronden van haar studie is ze als creatief producent gaan werken met theatermaker Sijas de Groot. Samen hebben zij Tussenland opgericht. Naast Tussenland werkt Juul op dit moment voor Internationaal Filmfestival Assen en Hybrid Agency.

Juul Huitema werkt samen met Sijas de Groot

Milan van der Zwaan

Milan van der Zwaan

Milan van der Zwaan (1990) is sinds 2017 werkzaam als productieleider, zakelijk leider en creatief producent in de podiumkunsten. Als creatief producent ondersteunt hij makers in de ontwikkeling, productie en distributie van hun werk.

Samen met theatermaker Hendrik Aerts vormt hij op dit moment de kern van het gezelschap moON Productions, dat muzikaal, beeldend en fysiek theater maakt over de grote thema's. Sinds 2018 is hij verbonden aan Grand Theatre, waar hij werkt als productieleider. Als creatief producent is hij onderdeel van STORMRAM en heeft hij de afgelopen jaren onder meer projecten gedaan met ShELFISH Porductions / Veerle Van Overloop, Ronald Hünneman en Yan Duyvendak.

Daarnaast is hij algemeen bestuurslid van de Groningstalige theatergroep WAARK en is hij sinds de start in 2017 onderdeel van de Mad Hatters, de groep creatief producenten van Station Noord.

Milan van der Zwaan werkt samen met Hendrik Aerts

Miranda Laanstra

Miranda Laanstra

Geboren in Groningen en opgetogen onder de rook van deze mooie stad kwam Miranda Laanstra bij de jeugdtheaterschool voor het eerst in aanraking met theater.
In haar studententijd begon ze met regisseren van studenten- en amateurproducties. Van de lokale dorpsvereniging, tot studenten- en studieverenigingen en de jongerentak NNTwee van het NNT. Veelal deed ze zelf de productie.
Hierna rolde ze van het ene in het ander project. Naast regisseren en produceren nam ze ook steeds meer de zakelijke leiding voor haar rekening en gaf als docent verschillende workshops waarbij ze theater inzet als middel om jongeren te bereiken.

Graag maakt ze dingen mogelijk. Met een sterk verlangen om te verbinden zoekt ze naar strategische en financiële kansen om artistieke ideeën tot leven te brengen. Het liefst doet ze dat in een directe en inhoudelijke dialoog met de maker.

Miranda Laanstra werkt samen met Sieger Baljon

Savan Huisman

Savan Huisman

Savan Huisman is werkzaam als zakelijk leider, productieleider en producent in de podiumkunsten. Ze heeft haar Bachelor of Arts behaald aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten met de opleiding Productie Podiumkunsten. Zij werkt vanuit een gedeelde visie op de desbetreffende inhoud. Ze gaat in haar werk altijd een verbinding aan met de maatschappij, zowel op artistiek als zakelijk gebied.

Savan werkt momenteel als zakelijk leider voor theatermaakster en choreografe Sarah Huygens Jawla. Ze focussen zich in het werk op de thema's identiteit en gender. Zij zitten momenteel in de nieuwe makersregeling van het Fonds Podiumkunsten in samenwerking met het Bijlmer Parktheater. Daarnaast werkt Savan als zakelijk leider van SERIÓÓS, een urban danstheater collectief. Hierbij zijn thema's als vrijheid en gelijkheid een vertrekpunt. Ook is zij werkzaam als productieleider en producent voor het nieuwe Friese dansgezelschap Ivgi&Greben.

Sander Koning

Sander Koning

Sander Koning (1995) is muzikant / interdisciplinair maker / creatief producent. Als onderdeel van de markante Groninger firma Het Kanaal maakt hij muziek, poëzie en voorstellingen waarin de relatie tussen mens en natuur centraal staat. Daarnaast is hij werkzaam als creatief producent binnen het productiehuis van Explore the North. In die hoedanigheid werkt hij onder andere samen met Station Noord maker Joost Oomen. Verder produceert hij muziek vanuit zijn eigen studio als forlorn hope en speelt hij in de band Vera's Charm.

Sander Koning werkt samen met Joost Oomen

Joran de Boer

Joran de Boer

Joran de Boer studeerde Theaterwetenschappen aan de Universiteit te Amsterdam, liep stage bij Adelheid Roosen en werkt sinds 2014 als creatief producent, productieleider, fondsenwerver en zakelijk leider bij o.a. PeerGrouP, Toneelgroep Jan Vos en Loods13. Als creatief producent richt ze zich op het produceren van projecten, het schrijven van subsidieaanvragen, het leggen van contacten tussen mensen in het werkveld en ondersteunt ze maker(s) met het verwezenlijken van de inhoudelijke lijn en signatuur van hun werk. Ze richt zich voornamelijk op nieuwe makers, locatie-projecten en verhalen van het platteland. Ze is creatief producent van theatercollectief Illustere Figuren en STORMRAM en begeleidt op freelance basis nieuwe makers. Daarnaast maakt ze podcasts.

Agnese Fiocchi

Agnese Fiocchi

De van oorsprong Italiaanse Agnese Fiocchi verhuisde in 2012 naar Nederland om hedendaagse dans te studeren. Haar carrière begon bij het juniorbedrijf van Club Guy & Roni, de Poetic Disasters Club (PDC). Na twee vruchtbare jaren bij de PDC heeft ze samen met haar collega's Teddy's Last Ride opgericht en de eerste stappen gezet om zelfstandig werk te creëren. In 2018 besloot Agnese zich te focussen op haar carrière 'achter de schermen' en begon haar ontwikkeling als creatief producent.
Momenteel werkt ze samen met Teddy's Last Ride als producent van het gezelschap, waarbij ze zich richt op artistieke coördinatie en contextontwikkeling. Sinds 2020 werkt ze samen met componist en percussionist Jonathan Bonny aan het maken van hun uitvoerende alter ego, JÓRMA. Ze bouwt ook bruggen met het Italiaanse culturele netwerk, in samenwerking met het theater Ferrara OFF. Ze is ook werkzaam als productieleider van MoON Productions.
Haar grootste fascinatie binnen de theaterwereld is het zoeken en verleggen van de grenzen tussen theater en andere vakgebieden zoals popmuziek, clubcultuur en mixed-media werk.

Agnese Fiocchi werkt samen met Teddy's Last Ride

Mark Fischer

Mark Fischer

Mark initieert, faciliteert en coördineert culturele evenementen en processen. Vanuit de motivatie dat kunst en cultuur zich (nog) meer kunnen verbinden aan de maatschappij, zoekt hij daarbij naar de rafelranden van wat kunst en cultuur kunnen zijn. De projecten die hij initieert of waar hij aan meewerkt hebben vaak een sociaal-maatschappelijk beginpunt, maar de uitkomsten zijn vaak artistiek. Hij zoekt actief samenwerking op met organisaties en personen uit andere domeinen en sectoren. Binnen die verschillende netwerken zoekt hij naar verbinding en is hij graag de spin in het web. Mark werkt of heeft gewerkt voor Internationaal Theater Amsterdam, Get Lost/Explore Festival, Jonge Harten Festival, Station Noord en Grand Theatre. Daarnaast initieert hij zelf projecten als Art Basement, Raw Cuts, Hybrid Agency en de EMS Arena op Paradigm Festival. Als hij dan nog tijd over heeft draait hij wel eens plaatjes onder de naam Mark Nait.

Huidige werkzaamheden:
Coördinator - Station Noord (http://www.stationnoord.nl)
Projectcoördinator ‘Beste Buren’ – Grand Theatre (https://www.grandtheatregroningen.nl/nl)
Artistic & Social Agent – Hybrid Agency (http://hybridagency.nl)

Nieuws

Station Noord en Grand Theatre in basisinfrastructuur

 

De Raad van Cultuur heeft donderdagmiddag een positief advies uitgebracht over de aanvraag van Grand Theatre en Station Noord om voor de beleidsperiode 2021- 2024 opgenomen te worden in de culturele basisinfrastructuur. De raad adviseert minister Van Engelshoven om Grand Theatre de komende vier jaar subsidie toe te kennen op het gebied van talentontwikkeling. “De raad is positief over deze gecombineerde aanvraag van het netwerk Station Noord en Grand Theatre. Station Noord heeft de laatste jaren haar waarde als talentontwikkelaar in de podiumkunsten in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe bewezen. De partners zijn goed ingebed in de cultuurregio en de toegevoegde waarde van de gezamenlijke selectie en begeleiding van makers is groot.”

De Raad voor Cultuur adviseert de staatssecretaris om Grand Theatre een subsidiebedrag toe te kennen van €599.587,-. In dit advies zijn wel voorwaardes gesteld op punten waarover Grand Theatre en Station Noord nog duidelijkheid moeten verschaffen.

Ontwikkelinstelling
Het plan van Grand Theatre om de subsidie te gebruiken om talenten uit het traject van Station Noord verder te begeleiden valt bij de Raad van Cultuur in goede smaak: “Nu uit evaluatie blijkt dat makers na een ontwikkeltraject bij Station Noord vaak nog niet klaar zijn voor een zelfstandige werkpraktijk, wordt een tweede fase ingericht waarin Grand Theatre getalenteerde makers verder begeleidt en coproduceert. De kans op landelijke zichtbaarheid en doorstroom van makers wordt daarmee vergroot.”

 

Gepost op 05/06/2020